Zabezpieczenie nawierzchni terenu przy ścianach

Nawierzchnię terenu naokoło domu należy zabezpieczyć przez zrobienie koryta drenażowego, który zapobiega gromadzeni się wilgoci w gruncie przy fundamentach, ale też rozwojowi niepożądanej roślinności.

Dlatego przy ścianach formujemy rowek głębokości 50cm i szerokości od 50 – 100cm, który wypełniamy kolejno dwoma warstwami filtracyjnymi : wpierw dolną grubości 20 cm ze żwiru, a potem wierzchnią z tłucznia kamiennego, otoczaków rzecznych itp.

W gruntach wilgotnych trzeba fakultatywnie założyć drenaż opaskowy na głębokości 1m poniżej terenu, mający za zadanie odprowadzanie wód opadowych od ścian obiektu, a zazwyczaj w czasie roztopów wiosennych.

Koryto jest osłonięte od strony ogrodowej przed zabrudzeniem ziemią i zarastaniem – krawężnikiem kamiennym lub betonowym.

Tak wykończone koryto drenażowe przy domu (zwłaszcza drewnianym lub o ścianach z kamienia) pełni jednocześnie funkcję kształtującą naturalne oddzielenie, jak też powiązanie między ogrodem a budynkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *