Izolacja typu ciężkiego

Tradycyjna izolacja typu ciężkiego zawiera wodoszczelne warstwy bitumiczne chronione przed urazami mechanicznymi ściankami dociskowymi w płaszczyźnie pionowej i gładzią cementową w płaszczyźnie poziomej.

Izolacja typu ciężkiego ma ochraniać ściany fundamentowe przed wodą o dużym ciśnieniu hydrostatycznym. Stosuje się ją wtedy, gdy: poziom wody gruntowej jest powyżej poziomu posadzki piwnic,budynek posadowiony jest na gruntach o niskiej wodoprzepuszczalności(glinach, iłach) i nie jest możliwe wykonanie drenażu opaskowego zapobiegającemu  tworzeniu się zastoisk wody opadowej wzdłuż ścian piwnic.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *