Izolacja typu ciężkiego

Tradycyjna izolacja typu ciężkiego zawiera wodoszczelne warstwy bitumiczne chronione przed urazami mechanicznymi ściankami dociskowymi w płaszczyźnie pionowej i gładzią cementową w płaszczyźnie poziomej.

Izolacja typu ciężkiego ma ochraniać ściany fundamentowe przed wodą o dużym ciśnieniu hydrostatycznym. Stosuje się ją wtedy, gdy: poziom wody gruntowej jest powyżej poziomu posadzki piwnic,budynek posadowiony jest na gruntach o niskiej wodoprzepuszczalności(glinach, iłach) i nie jest możliwe wykonanie drenażu opaskowego zapobiegającemu  tworzeniu się zastoisk wody opadowej wzdłuż ścian piwnic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *