Fundament z kamienia

Górną powierzchnię należy pokryć warstwą wyrównawczą tj. szlichta z zaprawy cementowej (1:3),o grubości 10 – 25 mm.

Po wyschnięciu szlichty powinno się zagruntować ją metodą smarowania rozcieńczonym roztworem asfaltowym.

Następnie po wyschnięciu powłoki gruntowej trzeba przymocować kolejno 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku asfaltowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *