Metoda termiczna poprzez nawiew gorącego powietrza na powierzchnię drewna

Skazą tej metody jest :

Wysoka ciepłota, która może spowodować uszkodzenie powłok okien oraz złoceń bardzo mała skuteczność zwalczania larw żerujących w ścianach zrębowych, szkieletowych, przykrytych tynkiem.

Metoda ta jest niemiecką odmianą metody termicznej polegającej na wykorzystaniu gorącego powietrza jako specyfiku niszczącego owady, których larwy giną już przy temperaturze 400 C.

Powietrze podgrzane w nawiewnicy do temperatury 800 – 1100 C, odprowadzane jest do uszczelnionej przestrzeni strychowej systemem rur, gdzie więźba dachowa zostaje poddana jego działaniu. Po 6 – 8 godzinnym nagrzewaniu gorącym powietrzem rozpyla się dodatkowo chemiczne środki ochrony drewna.

Badanie domu z bali nie deskowanych.

Trzeba zbadać kolejno wymienione fragmenty :
1. Okap dachu

Przemakalne dachy mogą doprowadzić do zagrzybienia górnych beli oczepowych ścian.

2. Podwalinę

Gdy np. górna powierzchnia fundamentu nachylona jest do wewnątrz, wtedy przy zbyt małym okapie dachu woda ściekająca po ścianie stanie się powodem zagrzybienia podwaliny.

3. Pod oknami

Jeżeli okna są nieszczelne lub też niefachowo umieszczone, mogą powodować lokalne uszkodzenie drewna przez zagrzybienie

4. Szczeliny

W miejscach nachylonych do wewnątrz w stronę dolną, skupia się woda deszczowa powodując zagrzybienie drewna, co rodzi poważny problem,który trzeba rozwiązać usuwając zagrzybienie.

5. Miejsca styku bali

Bal, który z zewnątrz wydaje się zdrowy może być wewnątrz uszkodzony.Trzeba sprawdzić czy przyczyną zniszczenia drewna jest grzyb czy owad, a również próbować wbić nóż w dolną część bala.

Zwęgłowania.

Otwory w drewnie przypuszczają na obecność spuszczela lub koładków. Koładki robią małe okrągłe i dość liczne otwory o średnicy 1 – 2 mm. Spuszczela w cieplejszych miejscach ściany robi masowo podłużne otwory o szerokości około 3 mm i5 – 7 mm długości.

Krańcowy końcówki bali z łatwością pękają i mogą od nich odpadać duże kawałki drewna. Luźne kawałki trzeba przymocować. Zwęgłowania również są narażone na działania niejednostajnych warunków atmosferycznych i szczególnie w tych fragmentach widzimy złe konsekwencje nieszczelnego pokrycia dachowego.

Ciepły i wilgotny klimat sprzyja rozwojowi szkodliwych owadów.Nade wszystko narażonymi partiami drewna są fragmenty wyżej wymienione, w szczególności, gdy działanie wilgoci umożliwiło wystąpienie grzyba domowego. Jeżeli budynek został zaatakowany przez szkodniki, to mogą się one rozprzestrzeniać dalej na inne części konstrukcyjne obiektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *