Likwidacja zasoleń na ścianach

Występujące na budynkach takie wykwity, to nic innego, tylko grzybnia grzybów domowych. Łatwo samodzielnie sprawdzić czy ma się do czynienia z wykwitami solnymi, czy też z utworami grzybowymi.

Wskutek kapilarnej migracji w porach muru i tynków, woda rozpuszczanie które składniki solne materiału (chlorki, siarczany, azotany, itp.)przenosi je i osadza w następnych miejscach, powodując powstanie tzw.wykwitów, które wpływają negatywnie na wygląd zewnętrzny domu, osłabiając odporność materiału, gdyż sole te z reguły przechodzą przeważnie w postać uwodnioną o większej objętości (watowate skupiska kryształów soli).

Jeżeli woda rozpuści osad – mamy do czynienia z typowymi wykwitami solnymi, jeśli zaś watowate punkciki nie ulegną rozpuszczeniu – mamy do czynienia z wytworami grzybowymi.W tym celu trzeba zdrapać z tynku watowate wytwory kryształków na szklany spodek, zalewając odrobiną czystej, ciepłej wody, dokładnie mieszając zawartość patyczkiem.

Niszczenie takich wysoleń sprawia masę trudności użytkownikom budynków, albowiem nie znaleziono jeszcze skutecznego do ich całkowitej neutralizacji.Cząstkowy likwidację soli można osiągnąć wykorzystując zachodnie preparaty niemieckie firmy: BAYOSAN (płyn do odsalania AS06) i SCHOMBURG(ESCO – FLUAT). Są to jednak preparaty posiadające dość rygorystyczne zasady stosowania (każdorazowa zgoda Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie wewnątrz budynków) i między innymi dlatego nie są powszechnie używane.

Dlatego też bardziej popularne jest  mury obiektu osuszyć niż użyć środków chemicznych nie likwidujących w pełni tych wysoleń.W przypadku laboratoryjnego potwierdzenia obecności z większych ilości soli w murze trzeba ściany odsolić.

Wiadomo, że wysolenia tworzą się zazwyczaj wtedy, gdy występuje zjawisko podciągania wody w kapilarach, a więc gdy budowla nie posiada przepony hydrofobowej.Najprostsza technologia prac likwidująca wysolenia jest poniższej: trzeba osuszyć mur domu jedną z metod (termoiniekcja, iniekcja krystaliczna),po upływie nie mniej niż 12 miesięcy od zakończenia prac osuszających robionych metodą iniekcji krystalicznej, trzeba odbić z powierzchni ścian zasolone tynki, usuwając zaprawę ze spoin do głębokości 2 cm.Tynki trzeba usunąć do wysokości 0,8m powyżej widocznego pasa zasolenia muru,oczyszczone powierzchnie trzeba odsolić metodą polegającą na dużym nasyceniu muru czystą wodą i położeniu na powierzchni kompresu z betonu(grubość 1-2cm) z wodą.

Aby uniknąć pękania okładu, bentonit przed nałożeniem trzeba wymieszać z piaskiem w stosunku 1:6. kompreszostawia się na murze aż do wyschnięcia,aby uniknąć zamoczenia przez wodę opadową odsolony fragment muru zewnętrznego trzeba osłonić go folią polietylenową (nie umożliwiając jednak jego wysychania),po wyschnięciu okład trzeba zdjąć z muru i w przypadku koniecznym zabieg trzeba powtórzyć. Bentonit jest ilastą skałą osadową barwy białej lub żółtej, dzięki właściwościom wchłaniającym używany jako środek oczyszczający, odbarwiający, uszczelniający,po odsoleniu muru ściany trzeba odgrzybić, stosując smarowanie lub opryskiwanie roztworem roboczym (1:2) preparatu PLEŚNIOTOX (normy zużycia: nie mniej niż 0,16dm3 koncentratu lub 0,50 dm3 roztworu roboczego na 1m2 pionowej powierzchni ściany).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *