Termoiniekcja – TI

Metodą termoiniekcji można zrobić w murach:

Pionowa blokada hydrofobowa od wewnątrz pomieszczeń w ścianach stykających się z gruntem. Metodę tę stosuje się w przypadku braku możliwości odsłonięcia ścian (odkopania) i wykonania od zewnątrz izolacji tradycyjnej – bitumicznej,
poziomą blokadę hydrofobową przy braku tzw. poziomej izolacji przeciwwilgociowej – bitumicznej.

Do koniecznych czynności technologicznych w metodzie termoizolacji należą: nawiercenie w murze otworów na żądanym poziomie lub na określonej powierzchni, przeprowadzenie specjalnym zestawem urządzeń termodyfuzyjnego procesu osuszania tj. opróżniania porów i kapilar z wody w nich zalegającej,hydrofobizacja murów – nasycenie określonego obszaru muru specjalnymi preparatami odrzucającymi wodę.

Indywidualnymi zaletami tej metody są:
W przypadku zrobienia pionowej blokady hydrofobowej można prawie bezzwłocznie przystąpić do rozpoczęcia prac remontowych, jak np. układanie nowych tynków, malowania,itp.efektywną i trwałą blokadę hydrofobową pozyskuje się dzięki opróżnianiu porów i kapilar z wody w nich zalegającej oraz użycie najskuteczniejszych środków hydrofobowych.

Proces osuszania pola muru naokoło nawierconych otworów trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin, a nie około dwóch lat jak w innych metodach,blokadę hydrofobową przed wilgocią kapilarną uzyskuje się już po paru godzinach od zakończenia procesu hydrofobizacji.

Do iniekcji stosuje się polskie roztwory silikonowe.

SILMUR – komponent żywic silikonowych w rozcieńczalniku izoparafinowym.AHYDROSIL K – Stosowany roztwór ma zbyt małą zdolność penetracji w głębi muru,będący 20% roztworem żywicy silikonowej w ługupotasowym. Roztwór roboczy rozcieńcza się wodą w stosunku 1:5.SARSIL H-14 – będący 25% roztworem żywicy metylosilikonowej w benzynie lakierniczej. Płyn o dobrej zdolności penetracyjnej.SARSIL H-15 – roztwór żywicy metylosilikonowej w rozcieńczalniku izoparafinowym. Dobre zdolności penetracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *